CD

Kid’s Treasury : Childhood Dream

ร่วมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนานไปด้วยกันกับเจ้าตัวน้อย ดำเนินเรื่องโดยตัวละครที่เป็นสัตว์น่ารักน้อยใหญ่ เขียนด้วยศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่เข้าใจง่าย เรียบเรียงเป็นประโยคขนาดสั้นๆ ในรูปแบบของบทสนทนา

Kids’ Treasury : Childhood Dream
ขุมทรัพย์การเรียนรู้ของเด็กน้อย : ตอน ความฝันในวัยเยาว์

ร่วมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนานไปด้วยกันกับเจ้าตัวน้อย
หนังสือพูดได้กล่องโตชุด Childhood Dream ประกอบไปด้วย
– ปากกาพูดได้
– หนังสือนิทานเล่าเรื่อง
– หนังสือนิทานร้องเพลง
– หนังสือแบบฝึกหัดแสนสนุก
– DVD แอนิเมชั่น
– E-Dictionary

เนื้อเรื่องนิทาน ดำเนินเรื่องโดยตัวละครที่เป็นสัตว์น่ารักน้อยใหญ่
เขียนด้วยศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่เข้าใจง่าย เรียบเรียงเป็นประโยคขนาดสั้นๆ ในรูปแบบของบทสนทนา
เด็กๆ สามารถเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษและสำนวนน่าใช้ ไปพร้อมกันกับซึมซับคุณธรรมประจำใจในนิทานแต่ละบท
ช่วยเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่เฉลียวฉลาดและอ่อนโยน และเพิ่มพูนจินตนาการการเรียนรู้

นอกจากนิทานเล่าเรื่อง ยังมีกิจกรรมแสนสนุกอื่นๆภายในเล่ม ได้แก่ หนังสือนิทานร้องเพลง ที่จะพาเด็กๆเพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านเสียงเพลง ได้ทั้งความรู้และทักษะทางด้านดนตรี และยังมีเกมส์จับคู่ภาพ เกมส์ต่อตัวอักษร และยังสามารถใช้ปากกาพูดได้เล่นเกมส์เปียโนได้อีกด้วย

CD

cd2