jvillage

หนังสือชุด หมู่บ้านโลกหรรษา

หนังสือชุด “หมู่บ้านโลกหรรษา” สามารถเรียนรู้ ภาษาได้ถึง 4 ภาษา เรียนรู้ได้ง่ายและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เน้นเรียนภาษาญี่ปุ่น ขั้นพื้นฐานเป็นหลัก ภาพประกอบสีสันสดใน และเสียงสนทนาตามสถานการณ์

หนังสือชุด “หมู่บ้านโลกหรรษา” สามารถเรียนรู้ ภาษาได้ถึง 4 ภาษา เรียนรู้ได้ง่ายและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เน้นเรียนภาษาญี่ปุ่น ขั้นพื้นฐานเป็นหลัก ภาพประกอบสีสันสดใน และเสียงสนทนาตามสถานการณ์ เหมือนได้เรียนรู้กับเจ้าของภาษาโดยตรง ผ่าน Reader เหมาะ สำหรับเด็กตั้งแต่อายุ 3 ปีขึ้นไป และผู้ที่สนใจเรียนรุ้ภาษาทั่วไป ให้ Reader เป็นตัวช่วยในการเรียนรู้ภาษา ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถ เรียนรู้ภาษาได้ง่ายๆ ด้วยตัวคุณ