ย้อนกลับ |

นิทานพัฒนาจิตใจ Kid’s Time

฿1,500.00

รายละเอียด

หนังสือ 6 เล่ม เนื้อหาภายในแต่ละเล่ม ใช้ภาพและเหตุการณ์จากในนิทานมาเป็นตัวอย่าง มุ่งเน้นปลูกฝังและพัฒนาจิตใจให้เด็กเห็นถึงคุณค่าของการมีคุณธรรม

Embed HTML not available.

Video สาธิตการใช้งาน

น้องคอปเตอร์ ท้าโจทย์สุดหิน อวัยวะทุกชิ้นใน ร่างกายมนุษย์ | ซูเปอร์เท็น | SUPER 10

เด็กจิ๋วรีวิวหนังสือพูดได้

แนะนำ ปากกาพูดได้

การใช้งานปากกาพูดได้