ย้อนกลับ |

นิทานกล่อมเกลาจิตใจ Kid’s Time

฿1,500.00

รายละเอียด

หนังสือพูดได้ 6 เล่ม ประกอบด้วยหนังสือนิทานสนุกสนานเน้นเรื่องคุณธรรม เพื่อปลูกฝังจิตใจของเด็กๆ ให้เห็นคุณค่าของความประพฤติที่ดี พร้อมๆ กับการได้เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในรูปแบบบทสนทนาภาษาอังกฤษ

Embed HTML not available.

Video สาธิตการใช้งาน

น้องคอปเตอร์ ท้าโจทย์สุดหิน อวัยวะทุกชิ้นใน ร่างกายมนุษย์ | ซูเปอร์เท็น | SUPER 10

เด็กจิ๋วรีวิวหนังสือพูดได้

แนะนำ ปากกาพูดได้

การใช้งานปากกาพูดได้