บริษัท ซันโซนิค เอ็นเตอร์ไพรส์

บริษัท ซันโซนิค เอ็นเตอร์ไพรส์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1989 เริ่มนำเข้าและจำหน่ายสินค้าอิเล็คทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้า จนเป็นที่ได้รับการยอมรับและได้รับความไว้วางใจมาโดยตลอด
ในปี 1996 ทางบริษัทเริ่มนโยบายที่จะสร้างสื่อการเรียนรู้เพื่อเยาวชน (E-Learning) โดยพัฒนา
ผลิตและวางจำหน่ายสินค้าคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา พจนานุกรมอิเล็คทรอนิกส์
เครื่องเล่นส่งเสริมการพัฒนาทักษะของเยาวชน เพื่อจัดจำหน่ายในโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ

 

 

กว่า 10 ปีแล้วที่เราให้ความสำคัญต่อเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชน
เนื่องจากความรู้จากภายในห้องเรียนนั้นอาจยังไม่เพียงพอกับโลกที่ก้าวไกลในปัจจุบัน
เยาวชนควรได้รับการเรียนรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียนในรูปแบบที่สนุกสนานควบคู่กันไปด้วย
นอกจากช่วยสร้างอุปนิสัยรักการเรียนรู้ ยังเพิ่มความมั่นใจในการเผชิญโลกกว้าง
เป็นการวางรากฐานที่ดีสำหรับอนาคต

 

จนถึงวันนี้ทางบริษัทยังคงสร้างสรรค์และพัฒนาสื่อการเรียนรู้ใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมการศึกษา
ตามมาตรฐานหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับ จากกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้ที่สะดวกสบาย
พกพาง่าย เรียนรู้ได้ทุกที่ หนังสือพูดได้และปากกาพูดได้ของซันโซนิค เป็นเทคโนโลยีล่าสุด
ที่ช่วยให้การอ่านหนังสือและเรียนภาษา ไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่น่าเบื่ออีกต่อไป ทั้งเนื้อหาของหนังสือที่หลากหลาย
เหมาะสำหรับเด็กแต่ละช่วงวัย ภาพประกอบ เพลง และกิจกรรมภายในเล่ม จะช่วยให้เรียนรู้
ได้อย่างเพลิดเพลิน จดจำได้รวดเร็วสมกับความตั้งใจที่ทางบริษัทต้องการมอบสื่อการเรียนรู้ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า